Nis 24

Ayrı mı bitişik mi?

Yazan Editör Kategori yazma ipuçları

“ki” bağlacı ile “-ki” ekinin yazımları çoğunlukla karıştırılıyor.

Ayrı yazılan “ki” bağlacı, kendisinden gelen sözcüklere açıklayıcılık özelliği kazandırıyor:

“Öyle geç kaldı ki etkinliğin sonuna bile yetişemedik.”

“Fark ettim ki bu iş kolay değil.”

Ayrıca: Türk Dil Kurumunun verdiği ek bilgi için>>>

Bitişik yazılan “-ki” eki ise yer, kişi, olay, zaman ilgisi kuran sıfatlar ve zamirler üretir:

Buradaki çöp, Paris’teki olaylar, sendeki kitap, sabahki kalabalık, dünkü söylentiler, savaştaki kayıplar, evinki, okulunki, kardeşiminki vb.

Açıklama ve örneklerine yer verdiğim, Necmiye Alpay’ın Türkçe Sorunları Kılavuzu (Metis Yayınları) hep elimin altında.

Yorumlar beslemesi .

yazı çizi  
Facebook Twitter More...